Autorii care vor publica "întrebări" cu temele de acasa de la liceu/universitate vor fi blocaţi definitiv.

Daca as fi primar...?!

A scris ursulet, femeie, 18-21 ani (18/03/2008 - 06:32)

Dacă aş fi primar?...

Niciodată nu m-am gîndit la această întrebare. Mai mult cugetam despre ceea cu ce pot interveni EU, astfel încît să se îmbunătăţească comunitatea în care trăiesc, activez, învăţ, mă dezvolt!
Dar deoarece primarul e persoana care cu aceasta se ocupă, atunci inconştient mereu răspundeam la această întrebare ce sună mai mult în perioada alegerilor, cînd absolut toţi candidaţii promit şi stele şi miere! Însă puţine din promisiuni trec de la rangul fantasticului la cel al realului!
Deci, „Dacă aş fi primar” în primul rînd aş fi adeptul expresiei: „Mai puţină vorbă, mai multă treabă”! Iar „treaba” ar consta în implicarea personală în fiecare problemă, şi nu darea de comenzi altora de la care să aştept doar raportări! Fiindcă numai aşa eu pot să mă motivez odată ajungînd în postura de primar! Iar iată lucrurile, sau problemele mai des întîlnite care aş dori să le rezolv!
Dacă aş primar… în primul rînd aş stabili o ordine în ceea ce priveşte uzinele pustii, a căror potenţial stă fără să fie exploatat. În realizarea acestei probleme aş încerca să stabilesc nişte relaţii internaţionale cu diferite înterprinderi, pe a căror conducere aş putea convinge să-şi deschidă o filială şi în uzinele din Bălţi. Aceasta e mult mai posibil decît pare a fi, iar în căutare mi-ar ajuta şi chiar acele „oraşe înfrăţite”. Astfel rezolvînd problema bunului imobil a cărui potenţial nu este folosit în plină măsură, aş rezolva încă o problemă şi anumit acea care priveşte prestarea locurilor de muncă, din cauza lipsei cărora, majoritatea sunt nevoiţi să plece după hotare.
Dacă aş fi primar… o atenţie deosebită aş acorda saloanelor de „Jocuri cu noroc” recent deschise care în cîteva săptămîni s-au îmulţit cu o hiper-viteză! Iar soluţia mea ar fi acea de a închide jumătate din cele existente, urmată de o motivaţie destul de simplă: majoritatea şcolarilor, şi cei de la gimnaziu, şi cei de la liceu, în timpul orelor se găsesc lipiţi de aceste saloane! Ne mai vorbind de faptul că o mulţime de oameni au slăbiciunea jocurilor cu azart, cărora principial nu li se permite să viziteze astfel de localuri! Oraşul nostru nu e LAS VEGAS! Chiar dacă a apărut necesitatea acestor saloane cu jocuri, se poate proceda la fel cum şi-n alte ţări - de a le schimba poziţia, şi anume de a le amplasa la periferie, sau concentrîndu-le într-un singur colţ al oraşului, unde nu sunt şcoli, sau alte instituţii, astfel încît „automatele norocoase” să fie vizitate mai mult de sărbători, ca o plimbare în parc de 1 septembrie ori 1 iunie, fiind o plăcere care iţi poţi permite de „zile mari”!
Dacă aş fi primar… aş revizui personal toate drumurile din oraş, încercînd să le depistez pe cele mai deteriorate. Nu vorbesc despre şoselele principale, ci de cele din inima raioanelor, astfel încît să fie reparate, aduse la o stare normală şi pe care o dată mergînd, oamenii să nu-şi „rupă capurile”.
Dacă aş fi primar… aş atrage o atenţie deosebită caselor ce se găsesc pe panta din regiunea uzinei „Răut”. şi care se află sub ameninţarea de a aluneca, într-un cuvînt de a se distruge! În primul rînd aş acorda locuri de trai pentru posesorii acestor case, ca apoi să reconstruim pe acele loturi de pamînt niste locuinte. Dar totuşi mai întîi de toate revizuind toate plusurile şi minusurile acestor construcţii, ca aceeaşi problemă de alunecare să nu apară şi peste alţi 20 de ani!
Dacă aş fi primar… aş rezolva şi problema copiilor vagabonzi, încercînd nu forţat de ai aduce în internatele existente, dar prin anumite programe de ai ademeni, de ai trezi propria dorinţă de a veni! La fel aş revizui toate internatele şi casa de copii, pentru a vedea starea acestora, în caz de vreo necisitate de a o îndeplini! O altă soluţie în sfera acestei probleme: aş încerca să formez grupuri de voluntari, persoane fizice, începînd cu vîrsta de 16 ani, care ar dori sa se ocupe de educaţia unuia din copii! Astfel de program exista. Se numeşte „Big brother, big sister”, ceea ce înseamnă „Fratele şi sora mai mare”. Acesta activînd cu un număr mic de persoane la internatul „Drumul spre casă”. Acest proiect s-a adeverit unul reuşit şi care a supravieţuit. Un punct important ar fi binevoia fiecaruia om de a participa – adica aşa numitul Voluntariat, care schimbă atitudinea oamenilor plătiţi- dezinteresaţi, la cea neplătiţi – interesaţi! La fel aş face şi un proiect pentru a construi o casa pentru copii, un complex de clădiri, cu toate comodităţile, astfel ca acelora rămaşi fără familii să nu le lipsească nimic!
Dacă aş fi primar… aş construi şi un orfelinat pentru animale! Sună poate naiv, dar în realitate e o problemă serioasă! Întrucît majoritatea bolilor se transmit anume prin acest mediu! Insiguranţa oamenilor în faptul de a nu fi muşcaţi, îi pune la limita gîndurilor de a nu ieşi astăzi la o plimbare, sau poate ca nu cumva vreo „dihanie” să atace! O problemă ce cauzează un mare disconfort tuturora! Iar animalele acestea sunt cu mult mai nevoiaşe decît par a fi! Iar prezenţa unui astfel de local pentru „ fraţii noştri mai mici” ar fi o soluţie minunată!
Dacă aş fi primar… cel mai principal din punctele mele ar fi starea ecologică a oraşului! O mie şi una de probleme care se cer a fi rezolvate! Mai întîi aş duce o tangenţă la gunoaieştele, sau lăzile de gunoi de lîngă case, care mereu sunt pline şi mereu miroase urît! Cred că ar trebui să se formeze nişte reguli anumite şi-n privinţa acestor lucruri, una din cele mai principale ar fi SORTAREA gunoaielor, nu atît de performantă ca şi-n Germania, dar tot atît de efectivă. Sortarea ar consta în delimitarea aşa numitului BIO-gunoi(resturile alimentare) de la celălalt gunoi(sticlă, hîrtie, materiale, etc.). Mai apoi, gunoiul din lăzi ar trebui să fie colectat nu o data la 2 zile, sau chiar 3, dar de două ori pe zi. Astfel încît nici mirosul să nu deranjeze oamenii şi nici cantitatea, care formeaza nişte priveleşti dezgustătoare! Iar înca o soluţie minunată ar fi ca în fiecare casă gunoaiele să fie colectate într-o anumită încăpere, în loc ca acestea să fie expuse lîngă case, care şterg mult din priveleştea frumoasă a oricărei clădiri!
O problemă arzătoare este şi cea a mirezmelor „ademenitoare” ce se trag de la uzinele din oraş, din a căror cauză, vara, serile stai încuiat în casă! Pentru a soluţiona şi această problemă ar trebuie personal de a duce o neaşteptată vizită fiecarei înterprinderi, şi de a le preîntîmpina, că în cazul cînd acestea vor refuza să respecte atît normele ecologice cît şi obligaţia de a instala nişte filtre, înterprindele date vor fi închise, nu amendate, ci închise! Nişte moduri de rezolvare drastice, însă alte căi de a soluţiona problema dată nu este - daca pînă acum nimic nu s-a înterprins, în continuarie cu atît mai mult nu se va schimba nimic!
O altă problemă este cea a rîului Răut, un mic rîu care este poluat pînă la nu se mai poate! Straniu cum înca tinerii pescari mai aduc ceva peştişori din această apă, care poate fi numită cu siguranţă BALTĂ! Deci dacă aş fi primar, aş strînge o comisie care ar cerceta starea rîului, o grupă de oameni, care ar strînge toate gunoaieştele din rîu, şi astfel curaţîndu-l. Î n acelaşi timp aş schimba poziţia lăzilor cu gunoi de pe marginea acestuia! Dar şi aceasta nu-i tot, fiindcă rîul este ca un copil mic, şi trebuie de avut grijă de el, de la-nceput pîn la sfîrşit, astfel de operaţii de curăţare, de testare ar trebuie să aibă loc de cîteva ori pe an! Aceeaşi poveste este legată şi de lacurile, apele din oraş, ne mai vorbind şi de păstrarea curăţeniei locurilor verzi din jurul acestora!
Desigur toate acestea ramîn a fi dependente de oameni, de locuitorii acestui oraş, şi de conştienţa acestora, dar un lider bun ştie cum să aducă la înţelegerea fiecăruia că astfel de schimbări vor duce la îmbunătăţirea pe plan social, economic, ecologic, şi a propriei sănătăţi!!!!
Dacă aş fi primar… aş aduce populaţia la cunoştinţă cu toate problemele existente, şi la rezolvarea acestora, n-aş utiliza viitorul, sau fraze ca „vrem să facem” ori „se va face” ori „poate” „dacă”. Doar prezentul! „Facem”, „Rezolvăm” „Acum” „totul pentru voi, şi nu noi(mine)”!!!

Comentarii (1)

A scris EnglishRose la 22/03/2008 - 12:18:32

daca ar fi atit de simplu si cei de sus ar sustine aceste enumarate paote si s`ar rezolva ceva, iar de moment ce aia aloca bani p-u primarii comunisti,si in rest pe virf de masea, atuncid e unde buget pentru aplanarea problemelor orasului:D

Pentru a lăsa comentarii este nevoie să te autentifici. Nu ai cont? Deschide unul!